Inleiding
Tijdens de morgendiensten wordt in de Nieuw Jeruzalemkerk voor kinderoppas gezorgd.

Nieuw Jeruzalemkerk
Tijdens de ochtenddiensten in de Nieuw Jeruzalemkerk is er gelegenheid om de kleinste kinderen (0 tot ongeveer 4 jaar) naar de oppasdienst te brengen. Vanaf ongeveer een kwartier voor het begin van de dienst zijn de kinderen welkom in een van de benedenzalen van de kerk, gewoonlijk in zaal 5. Er is oppas aanwezig en genoeg speelgoed om te kunnen spelen. Er kan onder anderen gekleurd, gepuzzeld en gelezen worden. Er zijn fietsjes, auto's etc. aanwezig waarop gereden kan worden. Er zijn boxen aanwezig voor de kleinere kinderen.
Tijdens de collecte in de kerk, kunnen de kinderen door ouders/verzorgers uit de oppasdienst gehaald worden. Ze gaan dan mee de kerk in om samen met de gemeente de zegen te ontvangen.
Voor de groep vrijwilligers die zich voor de oppas beschikbaar heeft gesteld wordt maandelijks een rooster opgesteld. Per oppasdienst worden twee personen ingeroosterd.

Contactadres
Hebt u/jij vragen of wilt u/jij zich als vrijwilliger opgeven, dan kunt u/jij contact opnemen met:
Lizette Platenkamp

T (0527) 61 13 5