Inleiding
Tijdens de morgendiensten wordt in zowel de Nieuw Jeruzalemkerk als in de Ontmoeting voor kinderoppas gezorgd.

Nieuw Jeruzalemkerk
Tijdens de ochtenddiensten in de Nieuw Jeruzalemkerk is er gelegenheid om de kleinste kinderen (0 tot ongeveer 4 jaar) naar de oppasdienst te brengen. Vanaf ongeveer een kwartier voor het begin van de dienst zijn de kinderen welkom in een van de benedenzalen van de kerk, gewoonlijk in zaal 5. Er is oppas aanwezig en genoeg speelgoed om te kunnen spelen. Er kan onder anderen gekleurd, gepuzzeld en gelezen worden. Er zijn fietsjes, auto's etc. aanwezig waarop gereden kan worden. Er zijn boxen aanwezig voor de kleinere kinderen.
Tijdens de collecte in de kerk, kunnen de kinderen door ouders/verzorgers uit de oppasdienst gehaald worden. Ze gaan dan mee de kerk in om samen met de gemeente de zegen te ontvangen.
Voor de groep vrijwilligers die zich voor de oppas beschikbaar heeft gesteld wordt maandelijks een rooster opgesteld. Per oppasdienst worden twee personen ingeroosterd.

Contactadres
Hebt u/jij vragen of wilt u/jij zich als vrijwilliger opgeven, dan kunt u/jij contact opnemen met:
Lizette Platenkamp

T (0527) 61 13 51

De Ontmoeting
Elke zondagmorgen is het mogelijk voor ouders om hun kind naar de kerkoppas te brengen; dit geldt voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Onder begeleiding van 3 mensen (waaronder tenminste een volwassene) kunnen de kinderen van alles ondernemen ; tekenen, puzzelen, glijden van de glijbaan, fietsen, trekker rijden,... Genoeg te doen. Ook aan de baby's is gedacht; voor hen is er een box aanwezig en babyspeelgoed.
Ouders kunnen hun kind tijdens de collecte ophalen, zodat bij het slotlied en de zegen bijna iedereen in de kerkdienst aanwezig is.
De oppasmedewerkers ruimen alle spullen weer op als de kinderen opgehaald zijn; dit geldt alleen na afloop van een half 11 dienst. Als de dienst om negen uur begonnen is, dan kunnen de spullen aan de kant gezet worden, want dan volgt er nog een dienst van Hervormd-West.
De ruimte waar opgepast wordt, bevindt zich centraal in het kerkgebouw. (bij de trappen naar beneden).

Contactadres
Mocht het u of jou leuk lijken om te helpen met het oppassen, of heeft u of heb jij andere vragen, neem dan contact op met
Regina Vroegop

T (06) 43 61 58 65