Wat is pastoraat?

Pastoraat is: omzien naar elkaar. Van gemeenteleden verwachten we dat ze naar elkaar omzien: aandacht bij ziekte in de vorm van een kaart, een bloemetje of gebed. Allen vervullen we het ‘ambt aller gelovigen’. Dat houdt in dat we samen en ieder voor zich verantwoordelijk zijn de gemeente als geheel en voor individuele gemeenteleden. Ieder is daarin verschillend en ieder doet dit naar vermogen.

Bij pastoraat denken we aan mensen die vragen hebben met betrekking tot het geloof, zieken, ouderen en mensen met gezins- en/of relatieproblemen. Wij vragen gemeenteleden, indien men dat wenst, zoveel mogelijk zelf contact op te nemen met de wijkpastor als bezoek gewenst is. Pastores kunnen op hun beurt ook contact opnemen met gemeenteleden van wie zij vermoeden dat er behoefte is aan pastorale zorg, maar de pastores zijn lang niet altijd op de hoogte van de wensen van de gemeenteleden. Ook wijkmedewerkers of ouderlingen kunnen, op verzoek van het gemeentelid, aan de pastor doorgeven dat iemand bezoek van de pastor op prijs stelt.