Diaconaat betekent omzien naar elkaar zowel in de eigen gemeente als daar buiten en behoort tot de kerntaak van gemeente van Christus.

 
De Diaconie van de Protestantse Gemeente Emmeloord wil bondgenoot zijn van mensen die in de knel zitten en samen met hen werken aan oplossingen en aansluiting zoeken bij anderen die zich (willen) inzetten. In het diaconaat gaat het om menswaardig leven, in alle omstandigheden waarbij barmhartigheid en gerechtigheid leidend zijn.