De Protestantse Gemeente Emmeloord is vertegenwoordigd in de interkerkelijke Werkgroep Kerk en Vluchteling Noordoostpolder (K&Vl. NOP). Deze werkgroep is ontstaan uit activiteiten van de Stichting Gave en wordt gevormd uit Christenen van verschillende kerken en gemeenten. Eén van de taken is het stimuleren van contacten met vluchtelingen binnen de eigen gemeenten.
Zo worden er onder coördinatie van de werkgroep activiteiten voor vluchtelingen georganiseerd, waaronder; vrouwenochtenden en jongerenavonden als mede activiteiten voor kinderen, tieners, mannen en vrouwen.

De doelstellingen van K&Vl. NOP zijn:

een naaste te zijn voor de vluchteling

Christelijke vluchtelingen helpen om deel te worden van een plaatselijke gemeente.
Geïnteresseerde vluchtelingen helpen om Jezus te leren kennen en te groeien in hun geloof, bijvoorbeeld door voor hen een Bijbelstudiegroep te starten.
Zorgen voor een goede geestelijke en sociale opvang voor vluchtelingen die naar ons doorgewezen worden, als ook vluchtelingen die verhuizen doorverwijzen naar een andere kerk/gemeente.

Zou u of jij wel eens in contact willen komen met vluchtelingen of mee willen werken aan de diverse activiteiten de werkgroep?

Neem dan gerust contact op met:

 

voorzitter Werkgroep

Peter Vader

peter.vader@12move.nl

 

Namens de PG Emmeloord

Martin Bok

martinb@solcon.nl