JeK-logo
 

 

Pijl cyclaam Basiscatechese
Pijl cyclaam Your Provider
Pijl cyclaam (Y)our Spirit
Pijl cyclaam Catechese De Ontmoeting HW
Pijl cyclaam Rock Solid De Ontmoeting HW
Pijl cyclaam
Whats up


 

Basiscatechese
Zit je in groep 7 of 8 van de basisschool, of in de brugklas van het voortgezet onderwijs, dan is er voor jou Basiscatechese. Bij basiscatechese kun je van alles leren over God, Jezus, de Bijbel, de kerk, de doop, het avondmaal en de feesten van de kerk. Sommige dingen leer je door er over te praten, andere dingen leer je door er opdrachten over te maken.
De basiscatechese wordt gegeven door allerlei mensen die zich als leiding hebben opgegeven. Bij sommigen wordt het thuis gegeven, anderen geven het in de Spirit in de Nieuw Jeruzalemkerk, of in een zaaltje in de Ontmoeting . We werken met  groepen van maximaal 10 kinderen. Over de basiscatechese is natuurlijk nog veel meer te vertellen, maar het is leuker om het zelf te ervaren! Geef je daarom op.

 

Your Provider

Your Provider is een jongerengroep van de PG Emmeloord, bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar/uit de tweede, derde of vierde klas van het VO. Sommigen jongeren zullen de basiscatechese hebben afgerond, anderen niet. Iedereen is welkom. 
De groep(en) komen eens in de ongeveer drie weken samen, of in de kerk of bij iemand thuis. 
Steeds twee personen leiden een groep. Ieder half jaar worden data gepland. 

 

Opbouw van een avond
De bijeenkomsten duren ongeveer anderhalf uur. Naast het leeraspect, is het minstens net zo belangrijk dat de groep een goede avond heeft samen. De avond begint bijvoorbeeld met wat lekkers te drinken/eten en een rondje wel en wee en eindig evt. ook zo. Naast het gesprek, is gezelligheid en ontmoeting heel belangrijk.

De werkgroep Your Provider heeft de taak om elk jaar een nieuw programma aan te bieden, en de bijeenkomsten te begeleiden. 
De werkgroep Your Provider valt onder het JeK (Jeugd en Kerk).

Samenstelling

De leden van de taakgroep Your Provider zijn:

Aukeline Kremer
mait-kremer@tele2.nl

Yvonne Buimer

yvonne.buimer@hetnet.nl

Wilma Schotanus

jurjenwilma@ziggo.nl
     

Ria van der Veen

rfvdveen@kpnplanet.nl

Margreeth Rozendaal

margreethrozendaal@gmail.com

Anne de Jong
s.m.dejong@live.nl
     
Margreett Nijkamp
jmnijkamp@solcon.nl
Ineke Derksen
ehderksen@kpnmail.nl
 

 

Voor meer informatie over Your Provider kun je mailen naar: ypemmeloord@gmail.com
Je opgeven voor Your Provider kan via deze link

 

(Y)our Spirit
Binnen de groep van (Y)our Spirit wordt samen met één van onze predikanten of kerkelijk- of jeugdwerker gepraat over allerlei verschillende dingen die je bezig kunnen houden in het geloof. Iedereen van 16 t/m 18 jaar is van harte welkom om mee te praten en discussiëren. We zoeken samen naar het moment waarop het iedereen goed uitkomt. Meer weten over het moment waarop de groep bij elkaar komt zodat je eens kunt aanschuiven? Kijk onder Contact.

 

Catechese (Georganiseerd door wijk De Ontmoeting HW)
* 12 tot 16 jaar: je van harte welkom op de catechisaties. Het zou leuk zijn als jij er ook bij bent. We volgen de methode: Follow Me. We beginnen iedere dinsdag om 18.45 uur in de kerkzaal en zien de inleiding op het onderwerp op de beamer. Daarna gaan we in verschillende groepjes uiteen om over het onderwerp verder door te praten. Rond 19:45 uur is de catechisatie voorbij.
* 16+: De oudere groep catechisanten begint dinsdags om 20:15 uur en dit duurt een uur.
* Belijdeniscatechisatie: Wie graag mee wil doen met aan belijdeniscatechisatie kan zich bij ds. Otter opgeven. Er wordt dan gezocht naar een geschikte avond waarop alle geïnteresseerden kunnen komen.

Voor meer informatie over de verschillende soorten catechisatie van wijk Hervormd West, neem je contact op met ds. Otter: (0527) 61 26 32

 

Rock Solid (Georganiseerd door wijk De Ontmoeting HW)
Rock Solids een dynamisch clubprogramma waarmee je tieners prikkelt om het christelijk geloof te ontdekken.
Er komen thema’s aan bod waar zij elke dag mee te maken hebben. Al hun zintuigen worden gebruikt tijdens de flitsende spellen, discussies in groepjes, praktische levenslessen en het praatje uit de Bijbel. Zo leren tieners op een ontspannen manier hun eigen mening te vormen en deze te delen met hun vrienden.
Doordat het programma laagdrempelig is, nemen kerkelijke tieners snel hun niet-gelovige vrienden mee. Ga met tieners op pad en ontdek hoe God betrokken is bij hun dagelijks leven. Meer informatie? Kijk onder Contact


Whats up (Georganiseerd door wijk De Ontmoeting HW)

Whats up is het vervolg op Rock Solid en sinds vorig seizoen de opvolger van Solid Friends. Wil je hierbij zijn of wil je wat meer informatie? Kijk onder contact