Doel
Binnen de Protestantse Gemeente van Emmeloord is de ZWO-Commissie actief. Deze commissie heeft als doel het behartigen van de belangen van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. De ZWO-Commissie wordt samengesteld vanuit de drie wijken en heeft een grote groep vrijwilligers die haar ondersteunt. De commissie probeert de gemeenteleden bewust te maken van het werk van ZWO.

Activiteiten
De commissie organiseert of doet mee aan de volgende activiteiten:

- het organiseren van ZWO bijeenkomsten,

- schrijfacties in verband met schending van mensenrechten, waar onder Paasgroeten,

- kaartenactie voor gevangenen,

- het meewerken aan kerkdiensten,

- het publiceren van artikelen in Onderweg en Wijknieuws,

- het verkopen van kalenders,

- het verwerven van financiële middelen d.m.v. collectes en acceptgirokaarten.


Contactadressen
De volgende contactadressen zijn beschikbaar voor het verkrijgen van informatie of het doorgeven van ideeën:

Voorzitter

Mevr. T. van der Belt

Emmeloord

T (0527) 69 90 21
Secretariaat Mevr. A. de Oude
IJsselmeerlaan 25
Emmeloord
T (0527) 69 76 45
Penningmeester Mevr. M.van Til
Bomenweg 5e
Emmeloord
T (0527) 69 89 72