Doel en taak
De Protestantse Gemeente van Emmeloord kent een actieve ZWO-Commissie. Deze commissie wil gemeenteleden bewust maken van het werk van ZWO: mensen wereldwijd hoop bieden en tot hun recht laten komen door het (financieel) steunen van projecten en activiteiten. Vrijwilligers staan de ZWO-commissie hierbij terzijde.


Activiteiten
De commissie organiseert of doet mee aan de volgende activiteiten:

  • Het verwerven van financiële middelen d.m.v. collectes en voor- en najaarsacties voor projecten wereldwijd
  • Kaartenactie voor gevangenen, de Paasgroetenactie
  • Het meewerken aan kerkdiensten
  • Het publiceren van artikelen in Onderweg  


Contactadressen

Voor informatie en het doorgeven van ideeën kunt u terecht bij:

 

Voorzitter

Mevr. T. van der Belt

T (0527) 69 90 21

 

Secretariaat

Mevr. A. de Oude
T (0527) 69 76 45


Penningmeester

Mevr. M.van Til
T (0527) 69 89 72

 

Zendingswerkers

De volgende fulltime zendingswerkers zijn met onze gemeente verbonden:

 

Theo & Bernadet v.d. Louw werken bij Wycliffe Bijbelvertalers als vertaalconsulenten. Vertaalconsulenten controleren of een Bijbelvertaling nauwkeurig en duidelijk is vertaald. De vertaling mag pas na deze controle gepubliceerd worden. Bernadet werkt met gebarentalen in Europa en het Midden-Oosten, Theo werkt voornamelijk met gesproken talen in Midden-Amerika, maar ook met een gebarentaalproject en een project uit Centraal Azië. Daarnaast zijn beiden betrokken bij het opleiden van nieuwe consulenten. 

 

Ondersteunen

U kunt hen steunen met gebed, door hun nieuwsbrief aan te vragen en financieel door een gift over te maken naar:

NL65 RABO 0378 3068 39 

www.wycliffe.nl/veldmedewerker/theo-en-bernadet-van-der-louw

 


Alex en Kezia Schoonveld werken op het kantoor van WEC Nederland in Emmeloord. WEC Nederland is onderdeel van WEC Internationaal, een interkerkelijke zendingsorganisatie die al meer dan 100 jaar bestaat (sinds 1913) om het evangelie te brengen naar volken en gebieden waar het evangelie het minst bekend is. Alex werkt vooral in de werving van nieuwe zendingswerkers en Kezia is directielid van WEC Nederland en richt zich op de zorg voor zendingsgezinnen, door middel van advies en training voor en over mission kids.

 

Ondersteunen

U kunt hen steunen met gebed, door hun nieuwsbrief aan te vragen en financieel door een gift over te maken naar:

WEC Nederland

NL98 ABNA 0426 8395 36

o.v.v. ‘gift voor familie Schoonveld’. Voor meer informatie, zie www.wec-nederland.nl .