Doel
Binnen de Protestantse Gemeente van Emmeloord is de ZWO-Commissie actief. Deze commissie heeft als doel het behartigen van de belangen van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. De ZWO-Commissie wordt samengesteld vanuit de drie wijken en heeft een  groep vrijwilligers die haar ondersteunt. De commissie probeert de gemeenteleden bewust te maken van het werk van ZWO.

Activiteiten
De commissie organiseert of doet mee aan de volgende activiteiten:

  • het organiseren van ZWO bijeenkomsten,
  • kaartenactie voor gevangenen, de Paasgroetenactie
  • het meewerken aan kerkdiensten,
  • het publiceren van artikelen in Onderweg en Wijknieuws,
  • het verwerven van financiële middelen d.m.v. collectes en acceptgirokaarten.


Contactadressen
De volgende contactadressen zijn beschikbaar voor het verkrijgen van informatie of het doorgeven van ideeën:

Voorzitter

Mevr. T. van der Belt

Emmeloord

T (0527) 69 90 21
Secretariaat Mevr. A. de Oude
IJsselmeerlaan 25
Emmeloord
T (0527) 69 76 45
Penningmeester Mevr. M.van Til
Bomenweg 5e
Emmeloord
T (0527) 69 89 72

Zendingswerkers

De volgende full time zendingswerkers zijn met onze gemeente verbonden:

 

Theo & Bernadet werken met Wycliffe Bijbelvertalers als vertaalconsulenten. Vertaalconsulenten controleren of een bijbelvertaling nauwkeurig en duidelijk is vertaald. De vertaling mag pas na deze controle gepubliceerd worden. Bernadet werkt met gebarentalen in Europa en het Midden Oosten, Theo werkt voornamelijk met gesproken talen in Midden Amerika, maar ook met een gebarentaalproject en een project uit Centraal Azië. Daarnaast zijn beiden betrokken bij het opleiden van nieuwe consulenten. 

 

Ondersteunen

U kunt hen steunen met gebed, door hun nieuwsbrief aan te vragen en financieel door een gift over te maken naar:

NL65 RABO 0378 3068 39 

www.wycliffe.nl/veldmedewerker/theo-en-bernadet-van-der-louw

 

Alex en Kezia Schoonveld werken op het kantoor van WEC Nederland, aan de Waalstraat in Emmeloord. WEC Nederland is onderdeel van WEC Internationaal, een interkerkelijke zendingsorganisatie die al meer dan 100 jaar bestaat (sinds 1913) om het evangelie te brengen naar volken en gebieden waar het evangelie het minst bekend is. Alex werkt vooral in werving van nieuwe zendingswerkers en Kezia is directielid van WEC Nederland en richt zich op de zorg voor zendingsgezinnen, door middel van advies en training voor en over mission kids. 

 

Ondersteunen

U kunt hen steunen met gebed, door hun nieuwsbrief aan te vragen en financieel door een gift over te maken naar:

WEC Nederland

NL98 ABNA 0426 8395 36

o.v.v. ‘gift voor familie Schoonveld’. Voor meer informatie, zie www.wec-nederland.nl .