De stilte, dat is een tweestemmig lied, waarin God en mens elkaar raken. (G. v.d. Graft)

 

Van 22 t/m 24 oktober 2021 waren we met zeven personen vanuit onze PG Emmeloord en daarbuiten te gast in de Sint-Adelbertabdij in Egmond-Binnen. In dit klooster van de Benedictijner monniken kun je deelnemen aan de zes diensten in de mooie kloosterkerk.

Er zijn kloosters waar je niet in contact komt met de zusters of broeders. We prefereren een klooster waar dat wél kan. Bij de Benedictijnen in Egmond-Binnen eet je - in stilte - de middagmaaltijd samen met hen in de refter, terwijl één van de monniken iets voorleest óf er naar muziek geluisterd wordt. De andere maaltijden en het koffie drinken vinden plaats in het gastenverblijf. Regelmatig schuift de gastenbroeder aan. Ook het laatste weekend was dat het geval en het werd een liefdevolle, respectvolle ontmoeting met mooie, bemoedigende woorden van broeder George.

 

Tijdens het weekend is er tijd voor een wandeling of om alleen op je kamer te zijn. Een rustig weekend zonder mail, telefoon en allerlei dagelijkse beslommeringen in een sfeer van stilte en (persoonlijke) bezinning doet een mens goed. Daarnaast is het fijn om met andere gemeenteleden uit Emmeloord deze ervaring te delen en elkaar te leren kennen. Maar niets hoeft; ieder kan zijn/haar eigen tijd indelen; er is géén gezamenlijk programma. Gesprekken kunnen spontaan ontstaan.

 

Omdat er inmiddels een groep gemeenteleden heeft aangegeven belangstelling te hebben, gaan we in 2022 weer een kloosterweekend organiseren. We hebben nu kunnen vastleggen: het weekend van 4 t/m 6 november 2022.

 

De opgaveronde om aan het genoemde kloosterweekend deel te nemen is inmiddels gesloten, maar het is altijd mogelijk om op te geven voor de reservelijst. U/jij kunt ook de website van het genoemde klooster raadplegen voor informatie en de kosten zien die aan een weekend zijn verbonden. Globaal is dit 120 euro voor alle maaltijden en beddengoed incl. handdoeken.

Aanmelden kan via onderstaand formulier (daarin bij Email * uw eigen mailadres invoeren) of via één van onderstaande telefoonnummers of mailadressen. U/Je krijgt daarna een bevestiging, dat de opgave is ontvangen. In het verleden kwam er altijd nog een plaatsje vrij en dan worden degenen op de reservelijst op volgorde van aanmelding benaderd of men nog belangstelling heeft. Geeft u daarom gerust nog op; graag zelfs. Mocht er veel belangstelling voor de reservelijst zijn, dan kunnen we misschien en na overleg een weekend in een volgend jaar vastleggen voor die groep; dit i.v.m. het snel volgeboekt zijn van de kloosters.

Ondergetekenden zijn graag bereid nadere informatie te geven.

 

Lummie Boer T 0527 69 74 24, lummieboer@planet.nl

Corrie de Haan T 0527 61 53 38, haandecorrie@gmail.com