Symbolisch bloemwerk

Symbolisch bloemwerk ook wel liturgisch bloemwerk genoemd, is het verhaal met bloemen. Bloemen spreken een taal waar woorden niet kunnen reiken. Aan de hand van een schriftlezing, lied of thema maken we een ‘bloemstuk’. Zoeken we naar symbolen, getallen, vormen en schiktechnieken die daarbij passen. En dan zoeken we met name naar materialen, bloemen, vruchten of takken die passen in het seizoen en zo mogelijk uit een tuin komen.

 

Door het jaar heen worden de liturgische kleuren groen, paars, wit en rood gebruikt.

 

We hebben in de afgelopen jaren al diverse werkstukken gemaakt en willen u daar deelgenoot van maken. Alle bloemstukken worden gefotografeerd en benoemd zodat u het altijd terug kan kijken.


 • 1e zondag 40 dagentijd 2017
 • Doopdienst 26 februari 2017
 • bloemschikking Palmzondag
 • 4e Advent 2015
 • Laatste zondag kerkelijk jaar
 • Dankdag 2015
 • Dankdag 2014
 • Dankdag 2013
 • Biddag 2015
 • Biddag 2014
 • Biddag 2013
 • Laatste zondag kerkelijk jaar
 • Laatste zondag kerkelijk jaar
 • 2e Advent 2014
 • Kerst 2014
 • 1e zondag 40 dagen tijd 2015
 • 4e zondag 40 dagen tijd 2015
 • Goede Vrijdag 2015
 • Hemelvaartsdag 2015
 • Stille zaterdag 2015
 • Intrede ds Bregman
 • Intrede ds Bregman
 • Intrede ds Bregman
 • Intrede ds Bregman