Historie

Goganvarolea is een plattelandsdorpje in het Hongaarse gedeelte van Roemenië. Sinds mei 1990 onderhoudt de wijkgemeente Emmeloord-West contacten met haar zustergemeente in Goganvarolea. Ondanks de vele verschillen zoals taal, cultuur en leefomstandigheden, weten wij ons met elkaar verbonden als gemeente van Jezus Christus.

Doel
Het doel is het opbouwen en in stand houden van de Christelijke gemeente in Goganvarolea. Voor een goede gang van zaken is er een raamovereenkomst opgesteld en ondertekend door beide kerkenraden.

Realisatie
Naast Bijbel-, kleding-, en voedseltransporten is er de afgelopen jaren ook daadwerkelijke praktische hulp verleend. Onze bijdrage bestaat uit een adviserende en een coachende taak. In de meeste gevallen zal vooral financieel en / of materieel moeten worden bijgesprongen om het één en ander te kunnen bekostigen. Ook is er een studiefonds voor in het dorp wonende kinderen die elders studeren. Daarnaast blijft er de zorg en hulpverlening voor gezinnen, die door omstandigheden (bijv. ziekte) het hoofd nauwelijks boven water kunnen houden. Persoonlijk contact en aandacht zijn vooral in dergelijke situaties onmisbaar.

Activiteiten van de werkgroep
Om de financiën bij elkaar te brengen, organiseert de werkgroep diverse activiteiten waarvan de jaarlijkse goederenmarkt de belangrijkste is. Hier worden gebruikte goederen, door gemeenteleden zelfgemaakte artikelen en zelf gekweekte planten verkocht. Ook zijn er diverse eigen initiatieven van gemeenteleden waarvan de opbrengst ten goede komt aan Goganvarolea.
Jaarlijks brengen we een bezoek aan Goganvarolea. De ene keer is dit een 'delegatie' van een aantal personen uit de werkgroep die dan een kort bezoek aan het dorp brengen. De andere keer is het een reis met gemeenteleden, die dan ook een wat meer toeristisch karakter heeft. In 2006 is er een gezelschap uit Goganvarolea in Emmeloord geweest. Dit was de eerste keer dat dit gebeurde, omdat voor de mensen daar zo'n reis nauwelijks op te brengen is.
Bij deze bezoeken wordt steeds een gezamenlijke vergadering met de beide comités gehouden. De hulpverlening wordt besproken, de financiële bijdrage wordt overhandigd en eventuele verdere afspraken worden gemaakt. Uiteraard worden vriendschappelijke banden aangehaald en nieuwe contacten opgedaan. Het gebeurt ook regelmatig dat mensen op eigen gelegenheid naar Goganvarolea gaan.
Regelmatig ontvangt de werkgroep giften en een jaarlijkse bijdrage van de Diaconie. Deze bijdragen komen volledig ten goede aan de gemeente Goganvarolea. Mocht u ook een gift willen geven, dan kunt u die overmaken naar CvK Protestantse Gemeente Emmeloord reknr: NL19 RABO 0312 0720 90 o.v.v GOGANVAROLEA

Werkgroep
De werkgroep werkt onder de verantwoording van de kerkenraad en voert het beleid uit de raamovereenkomst uit. Jaarlijks wordt een plan voor de hulpverlening opgezet. Dit gebeurt aan de hand van de hulpvraag uit Goganvarolea en hun begroting voor het komende jaar.
De werkgroep bestaat uit 6 leden.
Contactadressen
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties dan kunt zich wenden tot:

Voorzitter Penningmeester Secretaris
Folkert Holtrop
Vrijheidsplaat 77
T (0527) 61 20 75
holtropf@home.nl
Jan Jongman
Oostermoer 26
T (0527) 61 33 19
jongman.jan@gmail.com
Aad van Maldegem
James Cooksingel 9
T (06) 30 99 58 82
avmaldegem@ziggo.nl

 

www.goganvarolea.nl