Trouwdiensten

Trouwen kost geld: een trouwlocatie, een trouwjurk en een pak, de bloemen en de foto’s; aan alles hangt een prijskaartje.

Aan een kerkelijk huwelijk zijn voor ons als kerkelijke gemeente ook kosten verbonden. De koster en de organist krijgen een vergoeding, de predikant heeft een aantal uren voorbereiding nodig voor de huwelijksviering en er wordt een trouwbijbel aangeschaft, de kerkzaal wordt verlicht en in de winter verwarmd enz.

Begin 2016 is op voorstel van het College van Kerkrentmeesters het volgende afgesproken.

De door het aanstaande bruidspaar voor de trouwdienst aangezochte predikant overhandigt het bruidspaar een brief. In deze brief wordt het bruidspaar, ter bestrijding van de te maken kosten nadrukkelijk om een gift gevraagd van € 750,00 als er gebruikt gemaakt wordt van een van onze kerkgebouwen. Wordt de kerkdienst op een andere locatie gehouden dan wordt een gift van € 500,00 gevraagd.

Het bruidspaar ontvangt hiervoor van ons geen nota.

 

Rouwdiensten

De rouwdiensten in een van onze kerkgebouwen zijn voor gemeenteleden in principe gratis.

De uren die predikant, de kerkelijk werker of een van onze vrijwilligers nodig heeft voor de voorbereiding en het voorgaan tijdens de rouwdienst komen ten laste van onze kerkelijke gemeente.

Het samenzijn van de nabestaanden na de teraardebestelling vindt tegenwoordig steeds vaker niet plaats in het kerkgebouw.

Onder andere daardoor lopen de buffetinkomsten van onze kerkelijke centra de laatste jaren terug.

Over de financiering van de rouwdiensten zijn de onderstaande besluiten genomen:

Als er rond de uitvaart geen gebruik gemaakt wordt van de buffetfaciliteiten in het kerkgebouw wordt voor de rouwdienst € 300,00 in rekening gebracht.

Ook als een rouwdienst elders door een van onze pastores wordt geleid zal dit bedrag in rekening worden gebracht.

 

College van Kerkrentmeesters

Kees Geertsema, voorzitter

 

Kosten op een rij

In de bijgaande folder vindt u een overzicht van de kosten in verschillende situaties