De Commissie Lerende Gemeente (CLG) vervult een taak in opdracht van de Kerkenraad in het kader van vormings- en toerustingswerk in de Protestantse Gemeente Emmeloord. Deze taak beperkt zich tot leeractiviteiten die vallen onder verantwoordelijkheid van de Kerkenraad.

De taken van de Commissie Lerende Gemeente zijn:

- Het op verzoek van de Kerkenraad of taakgroepen ondersteuning geven bij het organiseren van leeractiviteiten.

- Het verzorgen van materiaal voor huiskamergesprekken rondom het jaarthema. Het jaarthema voor het komende winterseizoen is: “Van U is de toekomst”. Zie voor verdere informatie op deze website onder Activiteiten PGE – klik op Activiteiten 2021 – 2022 – klik op het Activiteitenboekje en zoek hoofdstuk 3.6 op.

- Er worden deze winter vier avonden georganiseerd voor de hele gemeente over thema’s uit de Visienota van de PKN. We willen daarover van gedachten wisselen aan de hand van toelichtingen door de pastores van onze gemeente. Verdere informatie, waaronder data en thema’s, staat ook onder Activiteiten PGE, in het Activiteitenboekje 2021-2022 bij hoofdstuk 3.7.

- Een aparte werkgroep, Samen op Verkenning (SOV), organiseert jaarlijks lezingen met een grensverkennend karakter. In verband met de situatie rondom corona worden er het komende seizoen slechts twee lezingen georganiseerd. Voor details over deze open avonden klik hier 
- Ieder seizoen wordt een serie lezingenavonden georganiseerd waarin het thema van de eerste SoV avond verder wordt uitgediept. Dit seizoen gaat het over Leven uit de Geest. De spirituele dimensie van ons bestaan Men kan zich opgeven voor een groep op maandag of op donderdag. Voor meer details klik hier 

De Commissie Lerende Gemeente (CLG) vervult een taak in opdracht van de Algemene Kerkenraad in het kader van vormings- en toerustingswerk in de Protestantse Gemeente Emmeloord. Deze taak beperkt zich tot leeractiviteiten die vallen onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad en de Wijkkerkenraden.

 

Voor de leeractiviteiten van de werkgroep Samen op Verkenning, SOV klik hier Pijl cyclaam

Voor Archief klik hier Pijl cyclaam


Contact

De CLG bestaat uit de volgende leden:

Trijnie Bakker, An Geertsema, Inge Lemstra en Wim de Wolf.

 
Contactadres

Voorzitter: vacant. Tijdelijk: wimdewolf76@gmail.com