De Commissie Lerende Gemeente (CLG) vervult een taak in opdracht van de Algemene Kerkenraad in het kader van vormings- en toerustingswerk in de Protestantse Gemeente Emmeloord. Deze taak beperkt zich tot leeractiviteiten die vallen onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad en de Wijkkerkenraden.

De taken van de Commissie Lerende Gemeente zijn:

- Het op verzoek van wijkkerkenraden of taakgroepen ondersteuning geven bij het organiseren van leeractiviteiten

- Het verzorgen van een jaarthema dat aan alle wijkkerkenraden wordt aangeboden in een vorm die bruikbaar is voor huiskamergesprekken. Het jaarthema is “Een goed (geloofs)gesprek. Zie voor verdere informatie op deze website onder Activiteiten – klik op Activiteiten 2018-2019 – dubbelklik op de pijl van het Bewaarexemplaar – klik onderaan op Openen – ga naar Inhoudsopgave – klik op de regel van 3.8.1. Jaarthema.

 - Een aparte werkgroep, Samen op Verkenning (SOV), organiseert lezingen met een grensverkennend karakter, die wijk overstijgend zijn. Voor verdere verdieping over een bepaald thema wordt jaarlijks een aantal avonden in de vorm van een cursus aangeboden.

 
Buiten het werkterrein van de CLG vallen catechese en vorming en toerusting van ambtsdragers.


Voor de leeractiviteiten van de werkgroep Samen op Verkenning, SOV klik hier Pijl cyclaam

Voor Archief klik hier Pijl cyclaam


Contact

De CLG bestaat uit de volgende leden:

Trijnie Bakker, An Geertsema, Inge Lemstra, Romke Steensma en Wim de Wolf.

 

Contactadres

R. Steensma

Vogelsant 4, 8303 ZR Emmeloord
T (0527) 61 42 82

r.steensma@ziggo.nl