De Commissie Lerende Gemeente (CLG) vervult een taak in opdracht van de Kerkenraad in het kader van vormings- en toerustingswerk in de Protestantse Gemeente Emmeloord.

 

De werkzaamheden van de Commissie Lerende Gemeente zijn:

  • Het op verzoek van de Kerkenraad of taakgroepen ondersteuning geven bij het organiseren van leeractiviteiten.
  • Het verzorgen van materiaal voor huiskamergesprekken rondom het jaarthema.
  • Het organiseren van lezingen in een serie open avonden (over meerdere onderwerpen)
  • Het organiseren van een serie verdiepingsavonden over een bepaald thema

Hieronder volgt de invulling voor het seizoen 2022-2023

 

Jaarthema

Het jaarthema voor het komende winterseizoen is: “Aan tafel – Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding”. De CLG verzorgt het materiaal voor de huiskamergesprekken die door de wijken worden georganiseerd. Zie voor verdere informatie het Activiteitenboekje hoofdstuk 3.6.

 

Lezingenprogramma Samen op Verkenning

De lezingen worden georganiseerd door een aparte werkgroep, Samen op Verkenning (SoV). Dit seizoen worden er een zestal open avonden georganiseerd, waarvoor u zich dus niet van te voren aan hoeft te melden. Het programma vermeldt de volgende onderwerpen:

 

26 en 29 september: “Een kennismaking met het Evangelie van Thomas”. Spreker Wim de Wolf.

31 oktober: “De religieuze wereld van Marc Chagall”. Spreker Guus van Es.

28 nov.: “De 7 sacramenten van de Rooms-Katholieke Kerk”. Spreker pastoor Victor Maagd.

23 januari: “De Goddelijke Komedie van Dante”. Spreker ds. Wilbert Dekker.

20 februari: “Hoe joods was Paulus?”. Spreker Peter van ’t Riet.

20 maart: “Waarvan verlost Jezus ons?”. Spreker ds. Marianne Gaastra.

 

Aanvang avonden:

maandag 20.00 uur in MFC Nieuw Jeruzalemkerk (eerste avond ook op donderdag). Deze informatie is ook te vinden in het Activiteitenboekje hoofdstuk 3.7.

 

Cursussen en lezingen klik hier Pijl cyclaam

 

Archief

Voor een lijst van SoV lezingen uit de voorgaande jaren: klik hier Pijl cyclaam

Van de meeste lezingen is een digitale, geschreven versie op te vragen bij Corrie de Haan, haandecorrie@gmail.com.

 

Verdiepingsavonden over het Thomas-evangelie

In een serie verdiepingsavonden zal het thema van de eerste SoV avond verder worden uitgediept onder het motto: “Inspirerende woorden uit het Thomas-evangelie”. Voor verdere achtergrondinformatie wordt verwezen naar het Activiteitenboekje hoofdstuk 3.8.

 

Men kan zich opgeven voor een maandag- of donderdaggroep. Aanmelden (naam, telefoonnummer en welke dag) kan vóór 25 september 2022 per e-mail bij wimdewolf76@gmail.com of tijdens de hierboven genoemde lezingenavonden in de serie Samen op Verkenning op 26 en 29 september 2022.

 

 


Contact

De CLG bestaat uit de volgende leden:

Rikkert Lalkens (voorzitter),Trijnie Bakker, An Geertsema, Inge Lemstra en Wim de Wolf.

Adviseur is ds. Hedy Cappon
 
Contactadres

Voorzitter: Rikkert lalkens. rikkertlalkens@gmail.com