De Commissie Lerende Gemeente (CLG) vervult een taak in opdracht van de Algemene Kerkenraad in het kader van vormings- en toerustingswerk in de Protestantse Gemeente Emmeloord. Deze taak beperkt zich tot leeractiviteiten die vallen onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad en de Wijkkerkenraden.

De taken van de Commissie Lerende Gemeente zijn:

- Het op verzoek van de kerkenraad of taakgroepen ondersteuning geven bij het organiseren van leeractiviteiten

- Het verzorgen van een jaarthema dat aan de kerkenraad wordt aangeboden in een vorm die bruikbaar is voor huiskamergesprekken. Het jaarthema is: “Het goede leven – Bloeien in Gods licht”. Zie voor verdere informatie op deze website onder Activiteiten PGE – klik op Activiteiten 2020 2021 – klik op het logo van het boekje – klik onderaan op Openen – ga naar Inhoudsopgave – klik op nummer 2.16 Commissie Lerende Gemeente.

- Een aparte werkgroep, Samen op Verkenning (SOV), organiseerde jaarlijks lezingen met een grens verkennend karakter. In verband met de corona-beperkingen worden het komende seizoen geen open avonden georganiseerd met lezingen in de serie Samen op Verkenning.

 

Voor verdere verdieping over een bepaald thema wordt jaarlijks een aantal avonden in de vorm van een cursus aangeboden. Informatie hierover kunt u ook vinden bij Activiteiten 2020-2021.

 

Buiten het werkterrein van de CLG vallen catechese en vorming en toerusting van ambtsdragers.

 

Voor de leeractiviteiten van de werkgroep Samen op Verkenning, SOV klik hier Pijl cyclaam

Voor Archief klik hier Pijl cyclaam


Contact

De CLG bestaat uit de volgende leden:

Trijnie Bakker, An Geertsema, Inge Lemstra, Romke Steensma en Wim de Wolf.

 

Contactadres

R. Steensma

Vogelsant 4, 8303 ZR Emmeloord
T (0527) 61 42 82

r.steensma@ziggo.nl