De Commissie Lerende Gemeente (CLG) vervult een taak in opdracht van de Algemene Kerkenraad in het kader van vormings- en toerustingswerk in de Protestantse Gemeente Emmeloord. Deze taak beperkt zich tot leeractiviteiten die vallen onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad en de Wijkkerkenraden.

De taken van de Commissie Lerende Gemeente zijn:

- Het op verzoek van wijkkerkenraden of taakgroepen ondersteuning geven bij het organiseren van leeractiviteiten

- Het verzorgen van een winterthema dat aan alle wijkkerkenraden wordt aangeboden in een vorm die bruikbaar is voor huiskamergesprekken

- Een aparte werkgroep, Samen op Verkenning, SOV, organiseren lezingen, cursussen, gesprekskringen en andere leeractiviteiten die wijkoverstijgend zijn. Daarbij wordt gelet op voorkómen van duplicatie van bestaande activiteiten.


Buiten het werkterrein van de CLG vallen catechese en vorming en toerusting van ambtsdragers.

Voor de leeractiviteiten van de werkgroep Samen op Verkenning, SOV klik hier Pijl cyclaam

Voor Archief klik hier Pijl cyclaam


Contact

De CLG bestaat uit de volgende leden:
Romke Steensma, An Geertsema en Trijnie Bakker.
Adviseur van de CLG is Judith Cappon-Vogel.

 

Contactadres

R. Steensma

Vogelsant 4, 8303 ZR Emmeloord
T (0527) 61 42 82

r.steensma@ziggo.nl