Diaconaat betekent omzien naar elkaar zowel in de eigen gemeente als daar buiten en behoort tot de kern van gemeente van Christus.

De Diaconie van de Protestantse Gemeente Emmeloord wil bondgenoot zijn van mensen die in de knel zitten en samen met hen werken aan oplossingen en aansluiting zoeken bij anderen die zich (willen) inzetten. In het diaconaat gaat het om waardig leven, in alle omstandigheden waar barmhartigheid en gerechtigheid leidend is.

 

De diaconie van PG Emmeloord wordt aangestuurd door het College van Diakenen.

De volgende personen zijn beschikbaar voor het verkrijgen van informatie of het beantwoorden van vragen:

 

Voorzitter:

Dhr. L. De Jong, tel. (0527) 61 63 94

 

Penningmeester:

Mevr. M. van Altena, tel. (0527) 62 09 28

 

Scriba: Dhr. S. Bandstra, tel. (0527) 20 52 71, email: scriba.diaconie@pgemmeloord.nl