Sinds enige tijd proberen we ieder jaar een kloosterweekend te organiseren.

 

De laatste keren zijn we te gast geweest in de Sint-Adelbertabdij in Egmond-Binnen bij de Benedictijner monniken. In dit klooster kun je deelnemen aan de zes diensten in de mooie kloosterkerk.

Er zijn kloosters waar je niet in contact komt met de zusters of broeders. Wij prefereren een klooster waar dat wél kan en ook nu bleek bij de voorbereiding om een weekend te gaan reserveren, de Sint-Adelbertabdij qua contact met de monniken en voor de groepsgrootte het beste adres. 

Bij de Benedictijnen in Egmond-Binnen eet je, in stilte, de middagmaaltijd samen met hen terwijl één van de monniken iets voorleest óf er naar muziek geluisterd wordt. De andere maaltijden en het koffie drinken vinden plaats in het gastenverblijf. Regelmatig schuift de gastenbroeder dan aan. Soms kunnen de gasten tijdens de koffie met deze broeder in gesprek. Dat blijken steeds weer waardevolle momenten te zijn.

 

Er is tijd voor een wandeling of om alleen op je kamer te zijn. Een rustig weekend zonder mail, telefoon en allerlei dagelijkse beslommeringen in een sfeer van stilte en (persoonlijke) bezinning doet een mens goed. Daarnaast is het fijn om met andere gemeenteleden uit Emmeloord deze ervaring te delen en elkaar te leren kennen. Maar niets hoeft; ieder kan zijn/haar eigen tijd indelen; er is géén gezamenlijk programma. Gesprekken kunnen spontaan ontstaan.

 

Omdat er inmiddels gemeenteleden hebben aangegeven belangstelling te hebben, gaan we in 2021 weer een kloosterweekend organiseren. Door de lange wachtlijsten bij kloosters duurt het helaas nog even. We zouden begin januari 2021 naar het klooster, maar vanwege de maatregelen i.v.m. Corona is dat uitgesteld. We hebben nu kunnen vastleggen: het weekend van

22 t/m 24 oktober 2021.

Voorafgaand aan elk kloosterweekend komen we als groep bij elkaar en wordt er informatie gegeven aan de mensen die zich definitief hebben opgegeven en worden verdere afspraken gemaakt over het vervoer. U/jij kunt ook de website van het genoemde klooster raadplegen voor informatie en de kosten zien die aan een weekend zijn verbonden. Globaal is dit € 115,-- voor verblijf, handdoeken, bedlinnen, maaltijden, koffie en thee gedurende het weekend.

 

De opgaveronde om aan het genoemde kloosterweekend deel te nemen is inmiddels gesloten, maar het is altijd mogelijk om op te geven voor de reservelijst. 

Aanmelden graag via onderstaand formulier (daarin bij Email * uw eigen mailadres invoeren), via één van onderstaande telefoonnummers of mailadressen. U/Je krijgt daarna een bevestiging, dat de opgave is ontvangen. In het verleden kwam er altijd nog een plaatsje vrij en dan worden degenen op de reservelijst op volgorde van aanmelding benaderd of men nog belangstelling heeft. Geeft u daarom gerust nog op; graag zelfs. Mocht er veel belangstelling voor de reservelijst zijn, dan kunnen we misschien en na overleg een weekend in 2022 vastleggen voor die groep; dit i.v.m. het snel volgeboekt zijn van de kloosters.

Ondergetekenden zijn graag bereid nadere informatie te geven.

 

Lummie Boer T 0527 69 74 24, lummieboer@planet.nl

Corrie de Haan T 0527 61 53 38, haandecorrie@gmail.com