Sinds enige tijd proberen we ieder jaar een kloosterweekend te organiseren.

 

Meerdere keren bezochten we het klooster Sint-Josephsberg in Megen bij de zusters Clarissen. (Zie foto)  In mei 2015 waren we voor het eerst te gast in de Sint-Adelbertabdij in Egmond-Binnen  bij de Benedictijner monniken. In beide kloosters kun je deelnemen aan de zes diensten in de kerk van het klooster. Er zijn kloosters waar je niet in contact komt met de zusters of broeders. Wij prefereren een klooster waar dat wel kan.

 

Bij de Clarissen in Megen eet je altijd in stilte in hun eetzaal; bij de Benedictijnen in Egmond eet je, ook in stilte, alleen de middagmaaltijd samen met hen terwijl een van de monniken iets voorleest óf je luistert naar muziek. Er is tijd voor een wandeling of om alleen op je kamer te zijn. Een rustig weekend zonder mail, telefoon en allerlei dagelijkse beslommeringen in een sfeer van stilte en (persoonlijke) bezinning doet een mens goed. Daarnaast is het fijn om met andere gemeenteleden uit Emmeloord deze ervaring te delen en elkaar te leren kennen.

 

Omdat er inmiddels gemeenteleden hebben aangegeven belangstelling te hebben, willen we vanuit onze PGEmmeloord weer een kloosterweekend organiseren.

Eerst willen we inventariseren hoeveel mensen er mee willen. Daarna gaan ondergetekenden een geschikt klooster zoeken (is afhankelijk van de groepsgrootte) en de data afspreken. Vervolgens worden deze data naar de belangstellenden gecommuniceerd via de mail en kan men zich definitief opgeven.

Voorafgaand aan elk kloosterweekend wordt tijdens een avond informatie gegeven aan de mensen die zich definitief hebben opgegeven en worden er verdere afspraken met elkaar gemaakt over het vervoer. U/jij kunt ook de websites van beide kloosters raadplegen voor informatie en de kosten zien die aan een weekend zijn verbonden. Globaal is dit € 100,-- voor verblijf en maaltijden.

 

Er is landelijk veel belangstelling om een klooster te bezoeken. Daarom is het nodig dit heel vroeg te regelen.

Opgave om aan het volgende kloosterweekend deel te nemen  is tot 25-05-2018 mogelijk. Aanmelden graag via onderstaand formulier, via één van onderstaande telefoonnummers of mailadressen. U/Je krijgt daarna een bevestiging, dat de opgave is ontvangen.

Voor informatie kan eventueel contact opgenomen worden met ondergetekenden. We zullen u/je graag verder informeren.

 

Corrie de Haan T 0527 61 53 38

Ella Oost-Sol T 0527 61 61 03

@