Sinds enige tijd proberen we ieder jaar een kloosterweekend te organiseren.

 

In mei 2015 waren we voor het eerst te gast in de Sint-Adelbertabdij in Egmond-Binnen bij de Benedictijner monniken. In dit klooster kun je deelnemen aan de zes diensten in de mooie kloosterkerk. Er zijn kloosters waar je niet in contact komt met de zusters of broeders. Wij prefereren een klooster waar dat wel kan en ook dit jaar bleek bij de voorbereiding om een weekend te gaan reserveren, de Sint-Adelbertabdij qua contact met de monniken en qua prijs het beste adres. 

Bij de Benedictijnen in Egmond eet je, in stilte, de middagmaaltijd samen met hen terwijl een van de monniken iets voorleest óf je luistert naar muziek. De andere maaltijden en het koffie drinken vinden plaats in het gastenverblijf.

 

Er is tijd voor een wandeling of om alleen op je kamer te zijn. Een rustig weekend zonder mail, telefoon en allerlei dagelijkse beslommeringen in een sfeer van stilte en (persoonlijke) bezinning doet een mens goed. Daarnaast is het fijn om met andere gemeenteleden uit Emmeloord deze ervaring te delen en elkaar te leren kennen.

 

Omdat er gemeenteleden aangaven belangstelling te hebben, hebben we vanuit onze PG Emmeloord weer een kloosterweekend georganiseerd volgens de onderstaande procedure.

Eerst inventariseren we hoeveel mensen er mee willen. Daarna gaan ondergetekenden een geschikt klooster zoeken (is mede afhankelijk van de groepsgrootte) en de data afspreken. Vervolgens worden deze data naar de belangstellenden gecommuniceerd via de mail en kan men zich definitief opgeven.

Voorafgaand aan elk kloosterweekend wordt tijdens een avond informatie gegeven aan de mensen die zich definitief hebben opgegeven en worden er verdere afspraken met elkaar gemaakt over het vervoer. U/jij kunt ook de website van het genoemde klooster raadplegen voor informatie en de kosten zien die aan een weekend zijn verbonden. Globaal is dit € 100,-- voor verblijf en maaltijden.

 

Er is landelijk veel belangstelling om een klooster te bezoeken. Daarom is het nodig dit heel vroeg te regelen. Het komende kloosterweekend is gepland van 11 t/m 13 oktober 2019.

De opgaveronde om aan het volgende kloosterweekend deel te nemen is dus inmiddels gesloten, maar het is altijd mogelijk om op te geven voor de reservelijst. Aanmelden graag via onderstaand formulier, via één van onderstaande telefoonnummers of mailadressen. U/Je krijgt een bevestiging, dat de opgave is ontvangen. In het verleden kwam er altijd nog een plaatsje vrij en dan worden degenen op de reservelijst op volgorde van aanmelding benaderd of men nog belangstelling heeft. Geef u daarom gerust nog op.

Ondergetekenden zijn graag bereid nadere informatie te geven.

 

Corrie de Haan T 0527 61 53 38

Ella Oost-Sol T 0527 61 61 03

@