Sinds enige tijd proberen we ieder jaar een kloosterweekend te organiseren.

 

De laatste keren zijn we te gast geweest in de Sint-Adelbertabdij in Egmond-Binnen bij de Benedictijner monniken. In dit klooster kun je deelnemen aan de zes diensten in de mooie kloosterkerk. Er zijn kloosters waar je niet in contact komt met de zusters of broeders. Wij prefereren een klooster waar dat wel kan en ook dit jaar bleek bij de voorbereiding om een weekend te gaan reserveren, de Sint-Adelbertabdij qua contact met de monniken en qua prijs het beste adres. Ook de grootte van de groep was dusdanig, dat we voor de Sint-Adelbertabdij hebben gekozen.

Bij de Benedictijnen in Egmond-Binnen eet je, in stilte, de middagmaaltijd samen met hen terwijl een van de monniken iets voorleest óf je luistert naar muziek. De andere maaltijden en het koffie drinken vinden plaats in het gastenverblijf. Regelmatig schuift de gastenbroeder dan aan.

 

Er is tijd voor een wandeling of om alleen op je kamer te zijn. Een rustig weekend zonder mail, telefoon en allerlei dagelijkse beslommeringen in een sfeer van stilte en (persoonlijke) bezinning doet een mens goed. Daarnaast is het fijn om met andere gemeenteleden uit Emmeloord deze ervaring te delen en elkaar te leren kennen. Maar niets hoeft; ieder kan zijn/haar eigen tijd indelen; er is geen gezamenlijk programma.

 

Omdat er inmiddels gemeenteleden hebben aangegeven belangstelling te hebben, willen we vanuit onze PG Emmeloord weer een kloosterweekend organiseren.

Eerst inventariseren we hoeveel mensen er mee willen. Daarna gaan ondergetekenden een geschikt klooster zoeken (is mede afhankelijk van de groepsgrootte) en data afspreken. Vervolgens worden deze data naar de belangstellenden gecommuniceerd via de mail en kan men zich definitief opgeven.

Voorafgaand aan elk kloosterweekend wordt tijdens een avond informatie gegeven aan de mensen die zich definitief hebben opgegeven en worden er verdere afspraken met elkaar gemaakt over het vervoer. U/jij kunt ook de website van het genoemde klooster raadplegen voor informatie en de kosten zien die aan een weekend zijn verbonden. Globaal is dit € 114,-- voor verblijf en maaltijden.

 

Er is landelijk veel belangstelling om een klooster te bezoeken. Het is dan ook nodig om dit heel vroeg te regelen. Daarom kunt u zich tot 1 januari 2020 opgeven om aan het volgende kloosterweekend deel te nemen.

Aanmelden graag via onderstaand formulier, via één van onderstaande telefoonnummers of mailadressen. U/Je krijgt daarna een bevestiging, dat de opgave is ontvangen. Ondergetekenden zijn graag bereid nadere informatie te geven.

 

Lummie Boer T 0527 69 74 24, lummieboer@planet.nl

Corrie de Haan T 0527 61 53 38, haandecorrie@gmail.com

@