Vacature predikant (1.0 fte)

 

Protestantse gemeente Emmeloord is een veelkleurige gemeente, waarin veel leden zich op verschillende manieren enthousiast en gezamenlijk inzetten. Na een transitieperiode met focus op de interne organisatie willen wij het oog opnieuw naar buiten richten in het dienen van God en mensen en de Bijbelse boodschap uitdragen in woord en daad.

 

Om als gemeente ook voor de toekomst onze missie gestalte te geven, zoeken wij een predikant die zich met name inzet voor de jeugd en hun ouders en die ook hun taal spreekt. Iemand die vanuit de grondtekst de Bijbel kan verbinden met het dagelijks leven en daarin, gedragen door de kracht van de Heilige Geest, Jezus Christus centraal stelt. Binnen het pastoresteam wordt verwacht dat de predikanten goed kunnen samenwerken en de veelkleurigheid van de gemeente respecteren.

 

Over PG Emmeloord

PG Emmeloord heeft 3.111 leden, één kerkenraad en drie pastorale verbanden. De gemeente is veelkleurig, gevormd door de geschiedenis van de Noordoostpolder, samengesteld uit mensen afkomstig uit het hele land. De eerste bewoners hebben de pioniersmentaliteit gemeen, een besef het met elkaar te moeten rooien en de openheid voor vernieuwing en creativiteit. Wij hebben een zekere trots om een gemeente te zijn waar ruimte is voor iedereen. Met respect voor elkaar vormt de gemeente een verbonden gemeenschap die voelt als een warm thuis.

Bekijk hier het volledige profiel van de gemeente.

 

De gemeente biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van een pastorie.

 

Over Emmeloord

Emmeloord is een plaats met ongeveer 26.000 inwoners en ligt in de gemeente Noordoostpolder. Hier krijg je de ruimte om te wonen, werken en ontspannen in een groene omgeving waar je de bijzondere ontstaansgeschiedenis en de vindingrijkheid elke dag ervaart. De mensen tussen de 45 en 65 jaar vormen de grootste groep, gevolgd door de groep van 25 tot 45 jaar. Via snelwegen ben je in een uur in Amsterdam, Utrecht of Groningen.

 

Reageren

Stuur uw motivatie en CV voor 30 juni 2021 via onderstaandformulier naar ons toe.

 

Heeft u vragen, neem gerust contact op met voor voorzitter van de beroepingscommissie, dhr. David van den Berg, tel. 06 22 44 11 83.


 

Het profiel van de predikant die wij zoeken:

- inspirerend verkondiger van de Bijbelse boodschap

- theoloog met diepgang, die mensen aan het denken zet

- vertrouwd met de leefwereld van jongeren en hun ouders

- jongeren en ouders met passie kan aanspreken

- authentiek

- pastoraal, jong en oud nabij kan zijn in lief en leed

- een creatieve gangmaker met humor

- empathisch en innemend

- verbindend samenwerkt, teamspeler

- een open oog heeft voor wat er plaatselijk en in de wereld gebeurt

- die de gemeente toerust tot getuigen in woord en daad

 

DOWNLOADS

Beleidsplan Protestantse Gemeente Emmeloord.pdf

Pofielschets.pdf