Pijl cyclaam Programma Taakgroep Erediensten 2017


Het doel van de Taakgroep Eredienst:

- Het bevorderen van een verantwoorde viering van de liturgie in de samenkomsten,

- Het geven van adviezen t.a.v. de eredienst,

- Het activeren van gemeenteleden aan onderdelen van de eredienst,

- Het geven van adviezen t.a.v. de inrichting van de kerkgebouwen.

 

De Taakgroep

- denkt mee in samenwerking met de Taakgroep tweede diensten over de invulling van de avonddiensten.

- Organiseert de verschillende diensten.

- Draagt zorg voor het samenstellen van het 40 dagentijd boekje.

- Houdt zich op de hoogte van alle zaken die de eredienst betreffen en kan gevraagd en ongevraagd advies geven.

 


Samenstelling commissie eredienst

 

voorzitter en contactpersoon
Eefke Kuiper
T (0527) 61 31 05
secretariaat
Esther Kempenaar
T (0527) 23 99 60

Communicatie/PR en

data Onderweg

Tini v.d. Meer

T 0527) 61 93 46

     
Afgevaardigde vanuit de
kerkenraad De Brug

Janke Adema
T (0527) 61 65 45
Afgevaardigde vanuit de kerkenraad West/Erven
Foky Bults 
T (0527) 62 00 20

     
www.overijsselflevoland.pkn.nl    
www.bijbel10daagse.nl