MANTELZORGBIJEENKOMSTEN 2023

De jas voor even aan de kapstok......

Mantelzorger zijn doet iets met je. De (langdurige) zorg voor een partner, kind, familielid of vriend kan vragen oproepen en zorgen voor isolement omdat je minder makkelijk de deur uit kunt. Terwijl om hulp vragen best moeilijk is.

Om andere mantelzorgers te ontmoeten en ervaringen te delen tijdens een gezellig samenzijn worden er bij voldoende belangstelling een of meer bijeenkomsten voor mantelzorgers georganiseerd in de Nieuw Jeruzalemkerk.
 
Data van deze bijeenkomst(en) worden bekendgemaakt in het Gemeentenieuws en in Onderweg. Heb je belangstelling? Voor meer info of aanmelden kun je terecht bij:
hannekehiscock@pgemmeloord.nl of tel. 06 81 24 56 72

In de Talma Hof is een aantal keer per jaar een gespreksgroep voor partners of familie van mensen die in de Talma Hof wonen. U kunt zich hiervoor opgeven via het mailadres en telefoonnummer hierboven. Deze groep is tot stand gekomen i.s.m. Zorggroep Oude en Nieuwe Land.
Mantelzorgers van mensen in Wittesteijn, de Hof van Smeden of andere instellingen kunnen meedoen met de bijeenkomsten in de Nieuw Jeruzalemkerk.
 
Graag tot ziens!
Annet Dijkstra (NJK), Corrie de Haan (Talma Hof) en Hanneke Hiscock

mantelzorg