Gespreksgroep voor rouwbegeleiding

 

Verlies is een ingrijpende gebeurtenis in het leven van een mens. Staat in de beginperiode aanvankelijk nog ieder om je heen, langzamerhand ebt die belangstelling weg en sta je er alleen voor. Het leven gaat immers door. Je verhaal is bekend. Daar val je anderen niet mee lastig.

 

Voorwie?

Wij willen mensen in de Noordoostpolder en op Urk die zich herkennen in deze situatie, bij elkaar brengen. We denken aan mensen die een echtgeno(o)t(e), partner, (klein)kind, vader moeder, broer, zus of een goede vriend(in) verloren hebben.

 

Doel

Samen praten over hoe we het verlies van een dierbare kunnen doorléven en met dit verlies verder kunnen leven vanuit een christelijke belevingswereld.

 

Bekendmaking

In september plaatsen we een artikel in alle kerkbladen(PKN) van de Noordoostpolder en Urk. Ook staat deze informatie op de websites van diverse PKN-kerken.

Ook kunt u, kun jij zelf contact opnemen met een van ons vóór 10 oktober. In oktober komen we bij mogelijke deelnemers thuis kennismaken. Daarna kunt u, kun jij besluiten mee te doen met de gespreksgroep.

 

Werkwijze

Tijdens 10 bijeenkomsten die gehouden worden in de periode van november tot Pasen willen we proberen elkaar te steunen, door over het verlies te praten aan de hand van verschillende onderwerpen.

Het is helaas niet mogelijk om halverwege de bijeenkomsten alsnog te gaan deelnemen.

Onderwerpen zijn o.a. afscheid nemen, speciale dagen, reacties van de mensen om je heen, gevoelens die boven komen bij het rouwen.

Elke bijeenkomst begint met een liturgisch moment, waarvan de inhoud wordt bepaald door de tijd van het kerkelijk jaar. In een hoek van de zaal maken we een ‘liturgisch hoekje’ : Daar hangt een doek in de kleur van het kerkelijk jaar met daarbij een lijst met namen van de overledenen en hun geboorte- en sterfdatum; er staat ook een kandelaar met een kaars voor iedere overledene en op tafel staat een bloemstuk. De laatste bijeenkomst sluiten we af met een liturgisch moment in de kerkzaal.

Na enige maanden komen we nog een keer bij elkaar om de gespreksgroep af te ronden.

 

Organisatie

De begeleiders zijn Ina Kooij die een Sociaal Agogische Werk-opleiding heeft gevolgd en als psychosociaal therapeut heeft gewerkt en Ella Oost-Sol die in het verleden vroedvrouw-verpleegster in Kameroen is geweest. Beiden hebben op verschillende wijzen een rouwproces doorgemaakt. Ella Oost heeft een cursus rouwbegeleiding gevolgd bij het Protestants Diensten Centrum van de PKN. Ina Kooij heeft rouwbegeleiding in haar HBO-opleiding tot therapeut gehad.

- Sinds het seizoen 2005/2006 wordt er jaarlijks een gespreksgroep  georganiseerd.

- We komen samen in een zaal van de kerk De Ontmoeting in Emmeloord.

- De bijeenkomst duurt 2 uren en we proberen in overleg met de deelnemers een dagdeel te regelen.

- Indien nodig proberen we vervoer te regelen.

- Het aantal deelnemers is tussen 6 en 10 personen.

- Er zijn geen kosten aan verbonden omdat het valt onder gemeenteopbouw van de kerk.

 
Contactadressen
Mocht u vragen of opmerkingen hebben of willen deelnemen aan een groep dan kunt u contact opnemen met:

Ina Kooij
Linge 12
8303 JT Emmeloord
T 06 57 17 84 55
ina.kooij@home.nl