Informatie over de Rouwgroep

 

Waarom zijn er de laatste jaren rouwgroepen ontstaan?

In vroeger eeuwen werd men veel meer met de dood geconfronteerd omdat die om onze voorouders heen zichtbaar was. Doordat men nog geen mogelijkheden had om ziekten effectief aan te pakken stierven er jonge en oude mensen. Doordat men in hechte gemeenschappen leefde zocht men zijn heil bij familie, buren en anderen in die gemeenschap.

Door de ontwikkeling in de medische wetenschap sterven er nu minder jonge mensen dan  oudere mensen in onze rijke westerse wereld. De oudere mensen wonen vaak in tehuizen zodat we de dood en de rouw minder zien.

Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw kwam er weer meer aandacht voor de rouwende mens. De laatste jaren kiest men er ook meer voor om thuis te sterven.

 

Hoe verloopt een rouwproces?

Als je een dierbare verliest moet je je verdere leven totaal anders inrichten omdat jouw dierbare er definitief niet meer is.

Er wordt wel gezegd dat, als iemand in rouw is, deze persoon verschillende fases doormaakt: het begin, het midden en het einde. De beleving van deze fases, kunnen per persoon verschillen en door elkaar heen lopen. Iedereen doorleeft op zijn/haar eigen manier het verlies van een dierbare.

In de rouwgroep proberen we, als leidraad tijdens de gesprekken, de volgorde van deze drie fases aan te houden.

In de eerste periode na het overlijden (de eerste fase) is het vaak heel moeilijk de werkelijkheid onder ogen te zien: Je voelt je verdoofd, ontzettend moe, er is ontkenning en ongeloof (‘het kan niet waar zijn’), je kunt gevoelloos zijn, er is leegte en gemis, stilte, opluchting, je kunt in een roes leven enz.

In het midden van het rouwproces (de tweede fase) kunnen zich veel verschillende reacties voordoen zoals: verdriet, boosheid, angst, schuldgevoelens, opluchting, dromen en nachtmerries, gezondheidsproblemen, eenzaamheid, verwarring, concentratie- en geheugenproblemen, lusteloosheid, waaromvragen, enz.

Aan het einde van het rouwproces (de derde fase) ben je beter in staat om verder te leven met de herinnering aan je dierbare overledene. Het gemis en verdriet blijven bestaan maar ze belemmeren je minder in je dagelijks functioneren. Je kunt weer genieten, al is dat met een traan.

 

Wie kan zich aanmelden voor een rouwgroep?

Iedereen die dat wil kan zich aanmelden.

Elk mens heeft in zijn leven te maken met verlies, de één vroeger dan de ander. Je verliest je vader, moeder, broer, zus, kind, partner, vriend(in) of een ander die veel voor je betekend heeft. Voor degene die achterblijft wordt het leven nooit meer zoals het was terwijl de rest van de wereld ‘gewoon’ doordraait. Vaak wil je praten over het verlies, praten met anderen die ook die pijn voelen. Je wilt dat er naar je geluisterd wordt. Maar helaas krijgen veel mensen die in rouw zijn na verloop van tijd het gevoel dat er minder aandacht is voor hun verhaal. Zij krijgen de indruk dat anderen vinden dat ze nu wel weer over kunnen gaan tot de orde van elke dag. Juist voor mensen, die graag hun verhaal (opnieuw) willen delen met anderen, is deze rouwgroep opgezet.

 

Wat is het doel van een rouwgroep?

We willen proberen aan de hand van thema’s naar elkaar te luisteren en met elkaar te praten over wat ons bezighoudt. Om ons rouwproces samen te lopen met de emoties die we allemaal voelen. Waar mogelijk kunnen we elkaar te steunen. We proberen het verlies en verdriet in ons leven een plaats te geven en verder te gaan.

Dit alles willen we doen vanuit onze christelijke belevingswereld.

 

Hoe doen we dat?

De structuur van de bijeenkomst is :

1. welkom – gedicht, verhaal, symbool.

2. rondje – hoe is de tussenliggende periode geweest?

3. thema van de bijeenkomst

4. afronding – korte samenvatting, eventuele vragen, afspraken voor de volgende keer

 

Enkele thema’s: kennismaken met elkaar, het afscheid, speciale dagen, lijden en geloof, troost en de omgeving, reactie van anderen op het verlies van jouw dierbare, herbestemming van de bezittingen, kracht om verder te gaan.

U/ jij kunt ook zelf thema’s aangeven.

 

Hoe groot is de groep?

We streven ernaar om met minimaal 6 en maximaal 10 personen te zijn.

 

Hoe vaak komen we bij elkaar en hoelang duurt een bijeenkomst?

We komen 8 tot 10 keer bij elkaar en hebben daarna nog een keer een gezellig samenzijn. We starten in november en gaan door tot Pasen, omdat we het kerkelijk jaar volgen.

De bijeenkomsten duren ongeveer twee tot tweeënhalf uur en zullen op een ochtend of een middag plaats vinden. Aan deze bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden.

 Wie zijn de begeleiders?

Ina Kooij heeft als psychosociaal therapeut gewerkt. Ada Groenendijk heeft jaren lang in het onderwijs gewerkt en diverse scholingstrajecten gevolgd met betrekking tot verlies en rouw. Vanuit het Protestants Diensten Centrum van de PKN hebben zij een cursus rouwbegeleiding gevolgd. Beiden hebben op verschillende wijzen een rouwproces door gemaakt.

 

Contactadressen
Mocht u vragen of opmerkingen hebben of willen deelnemen aan een groep dan kunt u contact opnemen met:

 

Ina Kooij
T 06 57 17 84 55
ina.kooij@home.nl

 

Ada Groenendijk
T 06 10310161
groenendijkam@kpnmail.nl