Historie
Sinds 1990 is Meyenburg onze zustergemeente. Meyenburg lag oorspronkelijk in de DDR.
Het contact is tot stand gekomen via de contactgroep Oost-Europa. Meyenburg heeft daarin aangegeven contacten te willen met Christenen in het buitenland. Dit was nog in de DDR-tijd, vlak voor de "Wende"

oftewel de val van de muur tussen oost en west in 1989.

 

Ds. Johan Heegsma heeft als eerste met een kleine delegatie van vier personen een bezoek aan deze gemeente gebracht. In al die jaren is er een hechte vriendschap tussen beide gemeenten ontstaan.

Doel
Het doel van de uitwisseling is elkaar ontmoeten met als gemeenschappelijkheid ons geloven in God.

Dit alles op basis van gelijkwaardigheid.

 

Uitwisseling
Ieder jaar vindt in het weekeinde van Hemelvaart een uitwisseling plaats.

Het oneven jaar komt Meyenburg naar Emmeloord en het even jaar gaat Emmeloord naar Meyenburg.

We verblijven bij elkaar in gastgezinnen.

 

Een uitwisselingsweekend ziet er ongeveer als volgt uit:

Op Hemelvaartsdag arriveert men om ongeveer 17.00 uur in Emmeloord, of Meyenburg.
We hebben dan een gezamenlijke maaltijd en daarna gaan de gasten mee naar hun gastgezin.
We houden op de vrijdagochtend thema gesprekken die beide gemeenten bezighouden. Deze thema's worden vooraf afgesproken in een vooroverleg tussen de werkgroep en Meyenburg.

Meestal hebben we vrijdags een gezamenlijke activiteit of laten we elkaar iets van het eigen land zien.

De zaterdag is vrij te besteden met de gasten. Zaterdagavond ontmoeten alle gasten en gastgezinnen elkaar tijdens een gezellige avond.
Zondagochtend vieren we met elkaar een kerkdienst. Na afloop van de dienst is er nog koffiedrinken en daarna gaat ieder weer huiswaarts.

Heeft u belangstelling?
Als u belangstelling heeft om deel te nemen aan deze uitwisseling, neem dan contact met ons op. In Onderweg en op de Kerkbrief kondigen we ieder jaar deze uitwisseling weer aan.

Wij en onze vrienden uit Meyenburg stellen uw deelname erg op prijs.

Werkgroep
De werkgroep bestaat uit drie leden: Gerrit Faber, Rudolf Kuipers en Sjaak van Leeuwen.

Contactadressen
Als u vragen heeft, suggesties, of opmerkingen, of als u zich wilt opgeven, stuurt u dan een mail naar meyenburg@pgemmeloord.nl of neem contact op met een van de onderstaande personen

 

Sjaak van Leeuwen
T (0527) 61 52 61

Gerrit Faber
T (0527) 69 77 82
Rudolf Kuipers
T (0527) 69 93 39

     

  • kerk-meyenburg
  • orgel-meyenburg
  • 2017-groepsfoto Meyenburg
  • 2017-Hedi Cappon Meyenburg