Sinds februari 1998 bestaan er officiële contacten tussen de protestantse gemeente in het Hongaarse dorp Simontornya en de Protestantse Gemeente te Emmeloord. Simontornya, met bijna 5000 inwoners, ligt circa 40 km ten oosten van de noordpunt van het bekende Balatonmeer en circa 120 km ten zuiden van de hoofdstad Budapest. In het dorp is weinig werkgelegenheid. Een flink aantal mensen werkt in plaatsen in de wijde omgeving. Door de zorgelijke economische omstandigheden is het voor de jeugd niet aantrekkelijk om in het dorp te blijven wonen. Velen trekken naar de grote stad en dat zie je in de kerk. Er is sprake van een behoorlijke vergrijzing.

Dicht tegen Simontornya aan ligt een prachtige wijnberg, prima op de zon. Inmiddels zijn ruim 100 wijngaarden verkocht, vaak aan Nederlandse families. Vrijwel altijd blijft de vroegere Hongaarse eigenaar de wijngaard beheren en neemt de Nederlandse familie er in de vakantieperiode zijn intrek. Vanwege al deze Nederlanders wordt vanaf half juli tot eind augustus iedere zondagmiddag een Nederlandse kerkdienst georganiseerd door onze zustergemeente. Voorganger is Marco de Leeuw van Weenen, die als zendingsmedewerker in deze regio werkzaam is.

In de loop der jaren is onze directe hulp, op de kledingactie na, afgebouwd en richten we ons op de onderlinge contacten. We willen bereiken, dat de leden van beide gemeenten bekend zijn met elkaars omstandigheden in de woon- en werksituatie, maar elkaar daarnaast ook op kerkelijk gebied leren kennen.
Wij verbazen ons vaak over de in onze ogen wat makkelijke Hongaarse mentaliteit. Aan de andere kant heeft een Hongaar wel eens moeite met onze Nederlandse directheid. Het kweken van begrip voor de totaal verschillende situaties en culturen waarin we leven is één van onze belangrijkste doelstellingen. Daartoe gaan we in principe eens per jaar bij elkaar op bezoek en om de paar jaar organiseren we een reis waaraan ook gemeenteleden kunnen deelnemen.

In Simontornya is de bij de kerk behorende voormalige onderwijzerswoning opgeknapt. Deze woning is eenvoudig ingericht met de meest noodzakelijke huishoudelijke voorzieningen. In het kader van de onderlinge uitwisseling hebben gemeenteleden uit Emmeloord de mogelijkheid tegen een kleine vergoeding een aantal dagen in deze woning door te brengen. Ook hiermee denken we bij te kunnen dragen aan een betere onderlinge verstandhouding. Maak er eens gebruik van als u in de buurt bent. Het zal u een hele waardevolle ervaring opleveren en uw vakantie zo een extra dimensie geven.

De dominee van de kerkelijke gemeente Simontornya is Károly Lörinczi. Een zeer actief man die hart voor zijn gemeente heeft. Samen met zijn vrouw en zoontje woont hij in de pastorie op het terrein van de kerk.

Om de noodzakelijke financiën bij elkaar te brengen organiseert de werkgroep jaarlijks op de zaterdag voor moederdag een plantenmarkt. In november organiseren we een kledingactie.

Contactpersoon
Geert de Haan;
Oldambt 30, 8302 JG Emmeloord;
T (0527) 61 53 38

simontornya@pgemmeloord.nl

 

Rabobank Noordoostpolder-Urk: NL43 RABO 0346 5560 31